Cineast (NO)
Search
K
Comment on page

GDPR

Databeskyttelsesforordningen (GDPR) gjelder i hele EU og tar også sikte på å skape et jevnt og like nivå av beskyttelse av personopplysninger, slik at fri flyt av data i Europa ikke hindres. De samme reglene gjelder i hele EU.
Mye av personvernforordningen ligner reglene som eksisterte i personopplysningsloven. På samme måte som i dag kan personopplysninger behandles med støtte fra de registrerte for å oppfylle en avtale eller etter en interesseavveining, for eksempel. De registrerte vil fortsette å ha rett til å motta informasjon om behandlingen av personopplysningene som finner sted - og personen som behandler personopplysningene må ha tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å sikre at dataene er riktig beskyttet. Når det gjelder informasjon om helse, etnisk opprinnelse, politisk mening eller religiøs tro, stilles det spesielle krav. https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/ (2018-05-23) Hvis du vil lese mer om hvordan biblioteket ditt behandler dine personlige data, kan du gå til bibliotekets nettsted. Hvis du har spørsmål angående hvordan Cineasterna håndterer GDPR, kan du sende en e-post til [email protected].
Du finner vår personopplysningspolicy her: Personuppgiftspolicy